محل تبلیغات شما
به اطلاع همه همشهریان میرساند ارتباط تلفنی بعضی شماره ها یا کل شماره های گزور سفلی با اختلال مواجه شده طبق اطلاع مخابرات افراد نا آگاه یا
سهوا یا عمدا به سیمهای ارتباطی لطمه میزنند از همه عزیزان درخواست میشودمراقبت لازم را از خطوط به عمل بیاورند و در صورت مشاهده موارد اینچنینی به عوامل انتظامی یا حراست مخابرات خبر بدهند تا ارتباط همه چه اینترنتی و مخابراتی مختل نشود. 
باسپاس
04533360091حراست مخابرات استان اردبیل
04533339997 گزارش سرقت اموال مخابرات
04533355519گزارش سرقت اموال مخابرات
110

نگهداری از اموال عمومی

قمه زنی عمل بسیار قبیح

توصیه در هنگام مواجه شدن با سرقت

اموال ,مخابرات ,شماره ,اطلاع ,سرقت ,ارتباط ,سرقت اموال ,انتظامی یا ,عوامل انتظامی ,به عوامل ,یا حراست

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

جشنواره سراسری تئاتر اتود Abraham's receptions talscorgepo senthoterre almanmever rausulymyd وبسایت شخصی محمد صالح طراحی stocbardisan اقتصاد اسلامی هووپ